ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6

Zasady alertów konfiguruje się za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij Menu | Zasada | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Akcje | Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Kategoria wybierz istniejącą zasadę.
  3. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  4. Wpisz nazwę nowej zasady.
  5. W razie potrzeby wpisz uwagi.
  6. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
  7. W kolumnie Akcje nowej zasady kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Skonfiguruj opcje na kartach zasad alertów. Patrz temat Konfiguracja karty zasad alertów.

ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6