Korzystanie z funkcji uruchamianych kliknięciem prawym przyciskiem myszy

Funkcje dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy służą do uzyskiwania szybkiego dostępu do często używanych akcji, takich jak tworzenie nowych zadań, podgląd statystyki i dzienników zadań, wyświetlanie stron właściwości zadań, skanowanie konkretnego pliku lub folderu czy też wykonywanie natychmiastowego zadania aktualizacji.


Opisy funkcji


Lokalizacja Opis Przykłady
Konsola Aby wyświetlić dostępne funkcje, kliknij prawym przyciskiem myszy program Konsola programu VirusScan. Funkcje te mogą się różnić w zależności od rodzaju zadania oraz tego, czy wybrano zadanie z listy zadań.
  • Aby wyświetlić właściwości zadania w konsoli, kliknij je prawym przyciskiem myszy. W zależności od wybranego zadania może być dostępna opcja uruchomienia lub zatrzymania zadania, włączenia lub wyłączenia zadania, wyświetlenia statystyki i dziennika operacji. W niektórych przypadkach istnieje także możliwość zmiany nazwy lub usunięcia zadania.
  • Aby utworzyć nowe zadanie skanowania lub aktualizacji, kliknij prawym klawiszem myszy pusty obszar konsoli.
Eksplorator Windows Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element, aby wykonać natychmiastowe skanowanie wybranego pliku lub folderu z opcją Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń. Istnieje możliwość wybrania akcji dla skanowania:
  • Wyczyść — tworzy raport i czyści wykryty element.
  • Kontynuuj — tworzy raport o wykrytym zagrożeniu i kontynuuje skanowanie.

Wykonaj natychmiastowe skanowanie potencjalnie zagrożonego pliku lub folderu.

Po uruchomieniu skanowania skaner na żądanie jest wywoływany bezpośrednio z włączonymi wszystkimi ustawieniami skanowania. Wybierz opcję akcji. Nie można dostosować innych ustawień skanowania.

Zasobnik systemowy W temacie Ikony w zasobniku systemowym i sposób ich działania opisano menu wyświetlane po kliknięciu ikony VirusScan Enterprise prawym przyciskiem myszy.

Korzystanie z funkcji uruchamianych kliknięciem prawym przyciskiem myszy