Zalecane narzędzia pomocnicze i służące do rozwiązywania problemów

Administrator globalny programu VirusScan Enterprise ma dostęp do narzędzi, które powinien zainstalować i skonfigurować, aby rozwiązywać problemy oraz oceniać bezpieczeństwo i wydajność systemu. W przypadku kontaktu z pomocą techniczną McAfee administrator może zostać poproszony o uruchomienie niektórych z tych narzędzi podczas rozwiązywania problemów z konfiguracją. Narzędzia te można pobrać z witryn internetowych wymienionych w poniższych tabelach.

Narzędzia firmy McAfee

Ta tabela zawiera narzędzia pomocy technicznej i rozwiązywania problemów, które można pobrać z witryny firmy McAfee.

Narzędzie Witryna pobierania
Narzędzie MER WebMER
ProcessCounts Dostarczane przez pomoc techniczną firmy McAfee
SuperDAT Manager Dostarczane przez pomoc techniczną firmy McAfee
McAfee Profiler Dostarczane przez pomoc techniczną firmy McAfee

Narzędzia firm innych niż McAfee

Ta tabela zawiera narzędzia pomocy technicznej i rozwiązywania problemów, pliki wykonywalne i witryny pobierania.

Narzędzie Plik wykonywalny Witryna pobierania
Driver Verifier (Weryfikator sterowników) Verifier Microsoft.com
Performance Monitor (Monitor wydajności) PerfMon Microsoft.com
Pool Monitor (Monitor puli) PoolMon Microsoft.com
Process Monitor (Monitor procesów) ProcMon Microsoft.com
Process Explorer (Eksplorator procesów) ProcExp Microsoft.com
Process Dump (Zrzut procesów) ProcDump Microsoft.com
Windows Object Viewer (Przeglądarka obiektów Windows) WinObj Microsoft.com
TCP Viewer (Przeglądarka pakietów TCP) TCPView Mircosoft.com
Debug Output Viewer (Przeglądarka wyjścia debugowania) DebugView Microsoft.com
Windows Debugger (Debuger Windows) WinDbg Microsoft.com
Kernel Rate Viewer (Przeglądarka szybkości jądra) KrView Microsoft.com
Windows Performance Analysis Tools (Narzędzia analizy wydajności Windows) Xperf Microsoft.com
VM Converter Różne Vmware.com
WireShark wireshark Wireshark.org

Zalecane narzędzia pomocnicze i służące do rozwiązywania problemów