Przesyłanie próbek zagrożeń do analizy

W przypadku znalezienia zagrożenia, które nie zostało wykryte, lub jeśli skaner wykryje obiekt, który nie powinien być rozpoznawany jako zagrożenie (przy aktualnym pliku DAT), można przesłać próbkę zagrożenia do zespołu McAfee Labs przez witrynę WebImmune. Zespół McAfee Labs przeanalizuje próbkę i rozważy możliwość włączenia do następnej wersji pliku DAT lub wykluczenia jej z niego.

Próbkę można przesłać do zespołu McAfee Labs na trzy sposoby: poprzez witrynę WebImmune, pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną.


Korzystając z usługi WebImmune

  1. W konsoli programu Konsola programu VirusScan wybierz kolejno opcje Pomoc | Prześlij próbkę, aby uzyskać dostęp do witryny sieci Web. Ta witryna znajduje się pod adresem: https://www.webimmune.net/default.asp.
  2. Zaloguj się do swojego bezpłatnego konta lub utwórz nowe konto.
  3. Prześlij pliki bezpośrednio do automatycznych systemów zespołu McAfee Labs w celu przeprowadzenia analizy. Jeśli okaże się, że potrzebne są dodatkowe badania, elementy zostaną przekazane do analizy w zespole McAfee Labs.

Za pomocą poczty e-mail

Umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail z próbkami do analizy bezpośrednio do automatycznych systemów zespołu McAfee Labs. Jeśli okaże się, że potrzebne są dodatkowe badania, elementy zostaną przekazane do analizy w zespole McAfee Labs.

Globalny adres poczty e-mail to virus_research@avertlabs.com.
Uwaga: Dodatkowe regionalne adresy e-mail można uzyskać w witrynie sieci Web usługi WebImmune.

Pocztą tradycyjną

Pobierz adres z witryny sieci Web usługi WebImmune.
Uwaga: Jest to najmniej polecana metoda i powoduje najdłuższy przepływ informacji podczas sprawdzania próbki.

Przesyłanie próbek zagrożeń do analizy