Korzystanie z wiersza polecenia w programie VirusScan Enterprise

Za pomocą wiersza polecenia można uruchamiać niektóre podstawowe procesy aplikacji VirusScan Enterprise. Z poziomu wiersza polecenia można instalować, konfigurować i aktualizować produkt VirusScan Enterprise. Opcje instalacji z wiersza polecenia opisano wVirusScan Enterprise Podręczniku instalacji.

Przykład skanowania z poziomu wiersza polecenia

Aby przeskanować wszystkie pliki, zaktualizować pliki dziennika wynikami skanowania i automatycznie zamknąć okno dialogowe skanowania na żądanie po zakończeniu, wpisz następujące polecenie:

scan32 /all /log /autoexit

Przykład aktualizacji z poziomu wiersza polecenia

Aby zaktualizować pliki DAT, aparat skanowania i produkt w tle albo uniemożliwić wyświetlanie okna dialogowego McAfee Update (aktualizacji programu McAfee), wpisz następujące polecenie:

mcupdate /update /quiet

Korzystanie z wiersza polecenia w programie VirusScan Enterprise