Nawiązywanie połączenia z komputerami zdalnymi

Można połączyć się z systemami zdalnymi z zainstalowanym produktem VirusScan Enterprise, aby wykonać szereg operacji, takich jak modyfikowanie lub planowanie zadań skanowania albo aktualizacji bądź włączanie lub wyłączanie skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu.
Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma uprawnień administratora umożliwiających nawiązanie połączenia z komputerem zdalnym, zostanie wyświetlony komunikat Niewystarczające uprawnienia użytkownika. Odmowa dostępu.

Po uruchomieniu zdalnej konsoli programu VirusScan nazwa podłączonego komputera zostanie wyświetlona na pasku tytułu konsoli. Jeżeli użytkownik nie połączył się z żadnym komputerem w sieci, na pasku tytułu nie będzie wyświetlana nazwa komputera lokalnego. Po otwarciu dowolnego okna dialogowego właściwości zadania z konsoli zdalnej na pasku tytułu okna dialogowego właściwości zostanie wyświetlona nazwa komputera.

Jednocześnie można otworzyć wiele zdalnych konsoli. Zamknięcie okna dialogowego Połącz z komputerem zdalnym powoduje zamknięcie połączenia z komputerem zdalnym.

Nawiązywanie połączenia z komputerami zdalnymi