Konfigurowanie zadań serwera programu ePolicy Orchestrator

Zadania serwera skonfigurowane w programie ePolicy Orchestrator umożliwiają zaplanowanie i uruchamianie automatycznych zadań umożliwiających zarządzanie serwerem i oprogramowaniem VirusScan Enterprise.

Zadania serwera w programie VirusScan Enterprise można skonfigurować tak, aby automatycznie generowały następujące elementy:
  • Eksportowanie zasad — uruchamia raport zasad i zapisuje informacje o zasadach w pliku.
  • Uruchom kwerendę — uruchamia wstępnie skonfigurowaną kwerendę oraz, jeśli jest to skonfigurowane, wyświetla dane wyjściowe na desce rozdzielczej programu ePolicy Orchestrator.
  • Eksportowanie kwerend — uruchamia wstępnie skonfigurowaną kwerendę i wysyła raport w wiadomości e-mail do skonfigurowanego adresu lub eksportuje raport do skonfigurowanej lokalizacji.
    Uwaga: Funkcja eksportowania kwerend jest dostępna tylko w programie ePolicy Orchestrator 4.5 i 4.6.
Na serwerze ePolicy Orchestrator zainstalowane są następujące zadania serwera VirusScan Enterprise:
  • VSE: zgodność w ciągu 30 dni — raz dziennie uruchamia kwerendę, która zapisuje stan zgodności oprogramowania antywirusowego McAfee.
  • VSE: przyjęcie pliku DAT w ciągu ostatnich 24 godzin — co godzinę uruchamia kwerendę, która zapisuje stan wersji pliku DAT oprogramowania antywirusowego McAfee.
Uwaga: Aby skonfigurować niestandardowe zadania serwera, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w przewodniku produktu ePolicy Orchestrator.

Konfigurowanie zadań serwera programu ePolicy Orchestrator