Naprawa instalacji produktu

Może wystąpić sytuacja, w której pojawi się konieczność naprawy instalacji produktu VirusScan Enterprise w celu przywrócenia ustawień domyślnych, ponownej instalacji plików programu lub wykonania obu tych kroków. Można to przeprowadzić za pomocą programu Konsola programu VirusScan lub wiersza polecenia.


Za pomocą programu Konsola programu VirusScan

Za pomocą narzędzia Napraw instalację, w konsoli programu VirusScan Enterprise 8.8, wybierz kolejno Pomoc | Napraw instalację.
Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna z poziomu konsoli programu ePolicy Orchestrator.

Opcja Definicja
Przywróć wszystkie domyślne ustawienia instalacyjne
Przywraca domyślne ustawienia instalacji produktu VirusScan Enterprise.
Przestroga:
Może to spowodować utratę ustawień niestandardowych.
Zainstaluj ponownie wszystkie pliki programów
Ponownie instaluje wszystkie pliki programu VirusScan Enterprise.
Przestroga:
Może to spowodować zastąpienie poprawek, poprawek HotFix i dodatków Service Pack.


Za pomocą polecenia SETUPVSE.exe z wiersza polecenia

Aby naprawić lub ponownie zainstalować produkt VirusScan Enterprise z wiersza polecenia za pomocą polecenia SETUPVSE.exe, użyj następujących poleceń.
Uwaga: Opcje parametru wiersza polecenia REINSTALLMODE opisano w dokumencie REINSTALLMODE Property pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371182(VS.85).aspx.

Opis Polecenie
Instaluje tylko pliki programu SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=sec /q
Instaluje tylko pliki rejestru SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=secum /q
Instaluje zarówno pliki programu, jak i pliki rejestru SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=amus /q

Za pomocą polecenia msiexec.exe z wiersza polecenia

Aby naprawić lub ponownie zainstalować produkt VirusScan Enterprise z wiersza polecenia za pomocą polecenia msiexec.exe, użyj następujących poleceń.
Uwaga: W przypadku opcji wiersza polecenia msiexec.exe, patrz The Command-Line Options for the Microsoft Windows Installer Tool Msiexec.exe pod adresem http://support.microsoft.com/kb/314881.

Opis Polecenie
Instaluje tylko pliki programu msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=sa /q REBOOT=R
Instaluje tylko pliki rejestru msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=mu /q REBOOT=R
Instaluje zarówno pliki programu, jak i pliki rejestru msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=samu /q REBOOT=R

Naprawa instalacji produktu