Uzyskiwanie dostępu do komputerów zdalnych przy zainstalowanym produkcie VirusScan Enterprise

Aby połączyć się z systemem zdalnym, który ma być zarządzany, a w którym zainstalowano produkt VirusScan Enterprise, należy użyć opcji Otwórz zdalną konsolę na produkcie Konsola programu VirusScan.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

 1. W menu Narzędzia w konsoli programu VirusScan Enterprise 8.8 wybierz opcję Otwórz zdalną konsolę.
 2. W obszarze Połącz z komputerem wpisz nazwę systemu, którym chcesz zarządzać, i wybierz komputer z listy lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać komputer lub sieć.
  Uwaga: Jeśli podczas konfigurowania nazwy ścieżki do pliku lub folderu przypisywanego do zdalnego zadania są wykorzystywane zmienne środowiskowe, należy się upewnić, że dana zmienna istnieje na komputerze zdalnym. Konsola VirusScan Enterprise 8.8 nie sprawdza poprawności zmiennych środowiskowych na komputerach zdalnych.
 3. Kliknij przycisk OK, aby spróbować nawiązać połączenie z komputerem docelowym. Po nawiązaniu połączenia z komputerem zdalnym:
  • Pasek tytułu zmieni się, wyświetlając nazwę tego komputera.
  • Konsola odczytuje rejestr na komputerze zdalnym i wyświetla zadania tego komputera.
  • Użytkownik może dodawać, usuwać i rekonfigurować zadania dotyczące komputera zdalnego.

Uzyskiwanie dostępu do komputerów zdalnych przy zainstalowanym produkcie VirusScan Enterprise