Konsola programu VirusScan i sposoby uzyskania dostępu do niej

Konsola programu VirusScan jest interfejsem służącym do sterowania działaniem wersji samodzielnej produktu. Służy do konfigurowania, monitorowania i aktualizowania produktu.
Uwaga: Te informacje dotyczą tylko autonomicznej wersji produktu, a nie wersji zarządzanej przez program ePolicy Orchestrator.

Konsola programu VirusScan i sposoby uzyskania dostępu do niej