Konfigurowanie przykładowego zadania serwera

Aby włączyć i skonfigurować istniejące zadanie serweraePolicy Orchestrator VSE: Zgodność w ciągu ostatnich 30 dni.

Przed rozpoczęciem pracy

Aby zaktualizować konfigurację programu ePolicy Orchestrator, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Otwórz istniejącą stronę zadania serwera z poziomu programu ePolicy Orchestrator.
  • ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6 — Kliknij pozycje Menu | Automatyzacja | Zadania serwera.
  • ePolicy Orchestrator 4.0 — Kliknij pozycje Automatyzacja | Zadania serwera.
 2. W kolumnie Nazwa znajdź ciąg VSE: Zgodność w ciągu ostatnich 30 dni i kliknij opcję Edycja w kolumnie Akcje. Zostanie otwarta strona Tworzenie zadania serwera.
 3. Obok opcji Stan harmonogramu kliknij opcję Włączony, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Akcje. Obok opcji 1. Akcje domyślnie zaznaczona jest wartość Uruchom kwerendę.
 4. Obok kwerendy domyślnie zaznaczona jest opcja VSE: zgodność z wersją 8.8.0. W razie potrzeby zmień ustawienie Język. W grupie Akcje podrzędne upewnij się, że domyślnie zaznaczone są pozycje:
  • Generuj zdarzenie zgodności na liście Akcje podrzędne.
  • Określona liczba systemów docelowych z wartością 1 w polu tekstowym.
 5. Dodaj akcje zgodności dla wersji 8.7 i 8.5 programu VirusScan Enterprisedo zadania serwera:
  1. W wierszu 1. Akcje kliknij znak plus (+), aby otworzyć dodatkowy wiersz z akcjami.
  2. Skonfiguruj nowy wiersz 2. Akcje:
   • Obok opcji 2. Akcje wybierz z listy wartość Uruchom kwerendę.
   • Obok kwerendy wybierz opcję VSE: zgodność z wersją 8.7.
   • W razie potrzeby zmień ustawienie Język.
   • W grupie Akcje podrzędne potwierdź opcję Generuj zdarzenie zgodności i zaznaczenie opcji Określona liczba systemów docelowych z wartością 1 w polu tekstowym.
  3. W wierszu 2. Akcje kliknij znak plus (+), aby otworzyć dodatkowy wiersz z akcjami.
  4. Skonfiguruj nowy wiersz 3. Akcje:
   • Obok opcji 3. Akcje wybierz z listy wartość Uruchom kwerendę.
   • Obok kwerendy wybierz opcję VSE: zgodność z wersją 8.5.
   • W razie potrzeby zmień ustawienie Język.
   • W grupie Akcje podrzędne potwierdź opcję Generuj zdarzenie zgodności i zaznaczenie opcji Określona liczba systemów docelowych z wartością 1 w polu tekstowym.
 6. Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Harmonogram.
 7. Na liście Typ harmonogramu wybierz częstotliwość uruchamiania zadania serwera.
  • Ustaw wartość Data rozpoczęcia lub zaakceptuj bieżącą datę jako wartość domyślną.
  • Ustaw wartość Data zakończenia lub zaakceptuj opcję Brak daty zakończenia jako wartość domyślną.
  • Ustaw pozycję Harmonogram, zaakceptuj wartości domyślne lub ustaw inny czas uruchomienia kwerendy.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Podsumowanie. Potwierdź, że skonfigurowane informacje są prawidłowe.
 9. Kliknij przycisk Zapisz, a zostanie ponownie wyświetlona strona Zadanie serwera.
 10. Potwierdź zadanie serwera VSE: zgodność w ciągu ostatnich 30 dni ma Stan włączony, a data i godzina w wartości Następne uruchomienie są prawidłowe.

Konfigurowanie przykładowego zadania serwera