Dostęp do biblioteki zagrożeń zespołu McAfee Labs

Aby uzyskać dostęp do biblioteki zagrożeń zespołu McAfee Labs z poziomu konsoli programu VirusScan Enterprise 8.8, wybierz opcję Biblioteka zagrożeń — zespół McAfee Labs z menu Pomoc. Przeglądarka internetowa zostanie uruchomiona z otwartą witryną http://vil.nai.com/vil/default.aspx.

Dostęp do biblioteki zagrożeń zespołu McAfee Labs