Korzystanie z narzędzia MER podczas rozwiązywania problemów

Narzędzie Minimum Escalation Requirements (MER) gromadzi dane programu McAfee VirusScan Enterprise i innych produktów McAfee z komputera. Za pomocą tych danych pomoc techniczna firmy McAfee może przeanalizować i rozwiązać problem.

Narzędzie WebMER można pobrać w jednym z następujących formatów:
 • EXE
 • ZIP
 • ProtectedZip
Narzędzie WebMER gromadzi następujące informacje:
 • Szczegóły rejestru
 • Szczegóły wersji pliku
 • Pliki
 • Rejestry zdarzeń
 • Szczegóły procesów
Aby korzystać z narzędzia WebMER, należy:
 • Wyświetlić samouczek Obtaining Minimum Escalation Requirements using McAfee WebMER (Uzyskiwanie minimalnych wymagań eskalacji za pomocą narzędzia McAfee WebMER) dostępny pod adresem: https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=TU30146.
 • Pobrać i zainstalować narzędzie z następującej witryny: http://mer.mcafee.com.
  Uwaga: Dostępna jest także wersja do wdrożenia w programie ePolicy Orchestrator. Ta wersja korzysta z konsoli programu ePolicy Orchestrator do uruchamiania narzędzia MER na komputerach klienckich w celu gromadzenia dzienników i informacji podczas diagnozowania problemów z produktem McAfee. Pobierz produkt McAfee MER dla programu ePolicy Orchestrator 4.x (v2.0) ze strony: http://mer.mcafee.com/enduser/downloadepomer.aspx.
 • Uruchom narzędzie i odeślij dane wyjściowe do pomocy technicznej McAfee.

Korzystanie z narzędzia MER podczas rozwiązywania problemów