Często zadawane pytania

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów podane w postaci często zadawanych pytań.


Instalacja

 • Pytanie: Po zainstalowaniu oprogramowania w trybie dyskretnym w systemowej części paska zadań systemu Windows nie pojawiła się ikona VirusScan Enterprise.

  Odpowiedź: Ikona pojawi się na pasku zadań dopiero po ponownym uruchomieniu systemu. Mimo iż ikona nie jest widoczna, program VirusScan Enterprise jest uruchomiony i chroni komputer. Można to stwierdzić, sprawdzając następujący klucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ShStatEXE="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE"/STANDALONE.

 • Pytanie: Dlaczego niektórzy użytkownicy sieci mogą zmieniać własne ustawienia programu, podczas gdy inni nie mogą tego robić?

  Odpowiedź: Administrator mógł tak skonfigurować interfejs użytkownika, aby zadania były chronione hasłem. W takim przypadku użytkownicy nie mogą zmieniać ustawień. Ponadto poszczególne wersje systemów operacyjnych Microsoft Windows nadają użytkownikom różne uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach użytkowników można znaleźć w dokumentacji używanego systemu Microsoft Windows.


Zablokowane programy

 • Pytanie: Po zainstalowaniu programu VirusScan Enterprise jeden z zainstalowanych wcześniej programów przestał działać.

  Odpowiedź: Program może być blokowany przez regułę ochrony przed dostępem.
  1. Aby stwierdzić, czy program został zablokowany przez regułę, należy przejrzeć plik dziennika ochrony przed dostępem.
  2. Jeżeli program znajduje się na liście w dzienniku, można wprowadzić go w regule jako wykluczenie lub wyłączyć regułę. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zabezpieczanie punktów dostępu do systemu.


Wykrywanie plików cookie

 • Pytanie: Podczas przeglądania informacji o wykrywaniu plików cookie w dzienniku operacji skanowania na żądanie można zauważyć, iż każdy wykryty plik ma nazwę 00000000.ie. Dlaczego program VirusScan Enterprise nadaje tę samą nazwę każdemu plikowi cookie wykrytemu podczas skanowania na żądanie, podczas gdy inne programy nadają im nazwy indywidualne lub rosnące?

  Odpowiedź: Program VirusScan Enterprise nadaje wszystkim wykrytym plikom cookie tę samą nazwę ze względu na sposób, w jaki skaner uruchamiany na żądanie wykrywa pliki cookie oraz na działania podejmowane po ich wykryciu. Dotyczy to wyłącznie plików cookie wykrytych podczas skanowania na żądanie. Jeden plik cookie może zawierać wiele obiektów typu cookie. Aparat skanowania traktuje plik cookie jako archiwum i przypisuje mu wartość przesunięcia od początku pliku (począwszy od zera). Ponieważ skaner korzysta z aparatu skanowania w celu wykrycia i podjęcia działań dotyczących każdego wykrytego pliku cookie przed wznowieniem procesu skanowania, przy każdym wykryciu wartość ta jest od nowa ustawiana na zero. W wyniku tego każdy wykryty plik nosi nazwę 00000000.ie. Inne produkty najpierw wykrywają wszystkie pliki cookie, nadają im indywidualne lub rosnące nazwy, a następnie wykonują działanie dla każdego z wykrytych plików.


Ogólne

 • Pytanie: W moim autonomicznym systemie VirusScan Enterprise ikona systemowa na pasku zadań wygląda na wyłączoną.

  Odpowiedź: Czerwony okrąg i linia na ikonie programu VirusScan Enterprise oznaczają, że skaner działający podczas uzyskiwania dostępu jest wyłączony. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny oraz metody rozwiązywania tego problemu. Jeśli żadna z nich nie okaże się skuteczna, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej:
  1. Upewnij się, że skaner działający podczas uzyskiwania dostępu jest włączony. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu VirusScan Enterprise znajdującą się na pasku zadań systemu. Jeśli skaner działający podczas uzyskiwania dostępu jest wyłączony, kliknij przycisk Włącz skanowanie podczas uzyskiwania dostępu.
  2. Upewnij się, że usługa McShield jest uruchomiona.
   • Uruchom usługę ręcznie za pomocą apletu Usługi Panelu sterowania.
   • Wybierz kolejno Start | Uruchom, a następnie wpisz Net Start McShield.
   • W aplecie Usługi Panelu sterowania ustaw automatyczne uruchamianie usługi.
 • Pytanie: Pojawia się komunikat o błędzie informujący o tym, że nie można pobrać pliku CATALOG.Z.

  Odpowiedź: Może istnieć wiele przyczyn wystąpienia tego błędu. Poniżej podano kilka wskazówek umożliwiających określenie przyczyny problemu:
  • Jeśli do pobierania aktualizacji używana jest domyślna witryna firmy McAfee, należy sprawdzić, czy możliwe jest pobranie pliku CATALOG.Z przy użyciu przeglądarki sieci Web. Należy spróbować pobrać plik z następującej witryny sieci Web: http://update.nai.com/Products/CommonUpdater/catalog.z.
  • Jeśli pobranie pliku nie jest możliwe, ale jest on widoczny (czyli przeglądarka nie pozwala na jego pobranie), oznacza to problemy z serwerem proxy — należy skontaktować się z administratorem sieci.
  • Jeśli można pobrać plik, produkt VirusScan Enterprise również powinien móc go pobrać. Podczas rozwiązywania problemów z instalacją programu VirusScan Enterprise w celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z działem pomocy technicznej.
 • Pytanie: Gdzie znajduje się witryna pobierania HTTP?

  Odpowiedź:
 • Pytanie: Gdzie znajduje się witryna pobierania FTP?

  Odpowiedź:
  • Witryna pobierania FTP znajduje się pod adresem: ftp://ftp.mcafee.com/pub/antivirus/datfiles/4.x.
  • Plik CATALOG.Z, w którym zapisane są najnowsze aktualizacje można pobrać z witryny pod adresem: ftp://ftp.mcafee.com/CommonUpdater/catalog.z.
 • Pytanie: Jaką akcję należy wybrać po wykryciu potencjalnie niepożądanego programu przy ustawionej opcji Monituj użytkownika o wybór akcji (czyszczenie czy usuwanie)?

  Odpowiedź: W razie wątpliwości co do postępowania z wykrytym plikiem, zaleca się wybranie opcji Wyczyść. Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu oraz skaner uruchamiany na żądanie automatycznie tworzą kopie zapasowe elementów w katalogu kwarantanny przed ich usunięciem lub wyczyszczeniem.

Często zadawane pytania