Znajdowanie dokumentacji produktu

Firma McAfee udostępnia informacje potrzebne na każdym etapie wdrożenia produktu, począwszy od jego instalowania poprzez użytkowanie po rozwiązywanie problemów. Po udostępnieniu produktu informacje na jego temat są wprowadzane do bazy wiedzy firmy McAfee dostępnej w trybie online.

 1. Przejdź do portalu usług pomocy technicznej firmy McAfee pod adresem http://mysupport.mcafee.com.
 2. W obszarze Self Service (Samoobsługa) wyświetl wymagane informacje:
  Aby otworzyć… Wykonaj działanie…
  Dokumentacja użytkownika
  1. Kliknij pozycję Product Documentation (Dokumentacja produktu).

  2. Wybierz odpowiednią pozycję z listy Product (Produkt), a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy Version (Wersja).

  3. Wybierz dokumentację produktu.

  Baza wiedzy
  • Kliknij pozycję Search the KnowledgeBase (Wyszukaj w bazie wiedzy) w celu wyświetlenia odpowiedzi na pytania dotyczące produktu.
  • Kliknij pozycję Browse the KnowledgeBase (Przeglądaj bazę wiedzy) w celu wyświetlenia artykułów na temat odpowiednich wersji produktów.

Znajdowanie dokumentacji produktu