Dodatek

Dostępnych jest więcej funkcji konfiguracyjnych i funkcji służących do rozwiązywania problemów, których można użyć do ulepszenia ochrony zapewnianej przez produkt VirusScan Enterprise. Funkcje te korzystają ze znanych narzędzi, na przykład konsoli programu ePolicy Orchestrator, wiersza polecenia i Internetu.


Spis treści

Dodatek