Porównanie metod skanowania: skanowanie wszystkich plików a skanowanie domyślne z uwzględnieniem dodatkowych typów plików

Skanowanie podczas uzyskiwania dostępu działa różnie w zależności od tego, czy skonfigurowano skanowanie wszystkich plików, czy też wybrano skanowanie domyślne z uwzględnieniem dodatkowych typów plików.

Po wybraniu opcji Wszystkie pliki wszystkie typy plików są analizowane pod kątem wszelkich możliwych zagrożeń.

Opcja Domyślne + dodatkowe typy plików umożliwia sprawdzenie przez skaner listy określonych plików ustalonych na podstawie typów plików wybranych przez użytkownika.
  • Domyślne typy plików: Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu sprawdza tylko określony typ plików pod kątem zagrożeń atakujących ten typ.
  • Dodatkowe typy plików: Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu sprawdza pliki o zgodnych rozszerzeniach pod kątem wszelkich możliwych zagrożeń.

  • Wybrane typy plików: Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu sprawdza pliki o rozszerzeniach ze zdefiniowanej przez użytkownika listy pod kątem wszelkich możliwych zagrożeń.

Porównanie metod skanowania: skanowanie wszystkich plików a skanowanie domyślne z uwzględnieniem dodatkowych typów plików