Metody skanowania na żądanie i sposób ich definiowania

Skaner uruchamiany na żądanie wykorzystuje metodę skanowania procesów w pamięci oraz obsługuje skanowanie przyrostowe i wznawialne.


Skanowanie procesów w pamięci

Metoda ta polega na badaniu wszystkich aktywnych procesów przed uruchomieniem zadania skanowania na żądanie. W przypadku wykrycia potencjalnie niepożądanego procesu jest on podświetlany i zostaje zatrzymany. Dzięki temu do usunięcia wszystkich wystąpień potencjalnie niepożądanego programu konieczne jest tylko jednokrotne badanie przy użyciu skanera na żądanie.


Skanowanie przyrostowe lub wznawialne

Metoda ta umożliwia zatrzymanie działania skanowania na żądanie i przeskanowanie całego systemu w kilku sesjach. Skanowanie przyrostowe można ustawić, wprowadzając limit czasu realizacji zaplanowanego zadania. Skanowanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu ustalonego limitu czasu. Przy następnym uruchomieniu zadanie skanowania jest kontynuowane od miejsca w pliku i w strukturze folderu, w którym została zatrzymana ostatnia operacja skanowania.

Metody skanowania na żądanie i sposób ich definiowania