ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6

W tej konsoli interfejsu użytkownika można skonfigurować zadania skanowania na żądanie.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij kolejno opcje Menu | Systemy | Drzewo systemów, a następnie wybierz polecenie Zadanie klienta.
 2. Na wyświetlonej stronie Zadanie klienta:
  • W celu edycji istniejącego zadania skanowania na żądanie kliknij polecenie Edytuj ustawienie w kolumnie zadania Akcje, aby wyświetlić stronę Opis.
  • W celu utworzenia nowego zadania skanowania na żądanie kliknij kolejno opcje Akcje | Nowe zadanie, aby wyświetlić stronę Opis.
 3. Na stronie Opis:
  • W przypadku edytowania istniejącego zadania skanowania na żądanie sprawdź opisy i kliknij przycisk Dalej.
  • W przypadku tworzenia nowego zadania skanowania na żądanie sprawdź następujące elementy i kliknij przycisk Dalej:
   • Nazwa i Uwagi.
   • Typ, wybierając z listy element Skanowanie na żądanie (VirusScan Enterprise 8.8).
   • Znaczniki umożliwiające określenie komputerów, do których przekazywane jest zadanie skanowania na żądanie.
 4. Na wyświetlonej stronie konfiguracyjnej Tworzenie zadania klienta skonfiguruj opcje dla wszystkich kart. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie kart zadań skanowania na żądanie.

ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6