ePolicy Orchestrator 4.0

Zasady dotyczące niechcianych programów można skonfigurować za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij pozycje Systemy | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  3. Wpisz nazwę nowej zasady.
  4. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Na stronie Zasady dotyczące niepożądanych programów kliknij kartę Elementy skanowania, aby skonfigurować:
  1. Kategorie niechcianych programów do wykrycia — na przykład oprogramowanie szpiegujące i reklamowe. Te kategorie są zdefiniowane w bieżącym pliku DAT.
  2. Wykluczenia — należy określić dokładną nazwę wykrywanego elementu, który ma zostać wykluczony, a nie nazwę pliku.
 5. Kliknij kartę Wykrywane elementy zdefiniowane przez użytkownika i określ pojedyncze pliki lub programy, które mają być traktowane jako niechciane. Dla każdego elementu określ nazwę pliku i podaj opis.

ePolicy Orchestrator 4.0