Opcje reguł blokowania portów

Reguły blokowania portów blokują dostęp użytkowników do określonych portów przychodzących i wychodzących, a także uniemożliwiają dostęp do komputera z innych komputerów.


Definicje opcji


Opcja Definicja
Nazwa reguły Pozwala wprowadzić nazwę dla tej reguły.
Uwzględniane procesy Ogranicza dostęp do określonych procesów.
Wykluczane procesy Zezwala na dostęp do określonych procesów.
Pierwszy port Pozwala określić numer pierwszego portu. Można tu wprowadzić numer pojedynczego portu lub numer pierwszego portu z zakresu portów.
Uwaga: W przypadku zablokowania dostępu do portu używanego przez agenta McAfee lub agenta Host Intrusion Prevention procesy tego agenta, mając status zaufanych, będą mogły nadal prowadzić komunikację przez blokowany port. Wszelka inna komunikacja niezwiązana z procesami tych agentów będzie blokowana.
Ostatni port Pozwala określić numer ostatniego portu z zakresu portów.
Ruch przychodzący Uniemożliwia systemom w sieci uzyskiwanie dostępu do określonych portów.
Ruch wychodzący Uniemożliwia procesom lokalnym uzyskiwanie dostępu do określonych portów w sieci.

Opcje reguł blokowania portów