Använda snabbfunktioner

Med snabbfunktionerna får du snabbt åtkomst till vanliga åtgärder. Du kan t.ex. skapa nya aktiviteter, visa statistik och loggar för aktiviteter, öppna egenskapssidor för aktiviteter, söka igenom en specifik fil eller mapp eller utföra en omedelbar uppdatering.


Funktionsbeskrivningar


Plats Beskrivning Exempel
Konsolen Du visar snabbfunktionerna genom att högerklicka på VirusScan-konsolen. Funktionerna varierar beroende på om du valt en aktivitet i aktivitetslistan, och vilken aktivitet du väljer.
  • I konsolen högerklickar du på en aktivitet för att visa dess egenskaper. Beroende på vilken aktivitet du väljer kan du även starta, avbryta, aktivera eller inaktivera den samt visa statistik och aktivitetsloggen. I vissa fall kan du även byta namn på aktiviteten eller ta bort den.
  • Högerklicka på ett tomt område i konsolen för att skapa en ny sökning eller göra en uppdatering.
Utforskaren Högerklicka på en markerad fil eller mapp för att starta Sök efter hot. Du kan välja en åtgärd för sökningen:
  • Rensa – rapportera och rensa det detekterade objektet.
  • Fortsätt – rapportera detektionen och fortsätt genomsökningen.

Utför en omedelbar genomsökning av en fil eller mapp som du misstänker är hotad.

När du startar genomsökningen startas sökprogrammet Sökning på begäran direkt med alla genomsökningsinställningar aktiverade. Välj åtgärdsalternativ. Det går inte att anpassa några andra genomsökningsinställningar.

Systemfältet Se Ikoner i systemfältet och hur de fungerar för beskrivningar av högerklicksalternativen för VirusScan Enterprise-ikonerna.

Använda snabbfunktioner