Inledning till VirusScan Enterprise

Så snart VirusScan Enterprise installerats skyddar det ditt system mot hot. Du kan öka skyddet om du lär dig mer om vad programmet gör, vad som är nytt i denna utgåva och vilka de huvudsakliga komponenterna är.


Vad det är och vad det gör

VirusScan Enterprise ger ett flexibelt skydd med bra prestanda och en anpassningsbar design som skyddar din miljö mot följande:

  • Virus, maskar och trojaner
  • Överträdelser vid åtkomstpunkter och försök att utnyttja buffertspill
  • Potentiellt oönskade koder och program

Hot detekteras och sedan vidtas de åtgärder som du har konfigurerat för att skydda miljön.

Du kan antingen konfigurera programmet som en fristående produkt eller använda McAfee® ePolicy Orchestrator® version 4.0 och senare för att hantera och tillämpa principer för VirusScan Enterprise. Därefter kan du använda frågor och instrumentpaneler för att spåra aktiviteter och detektioner.

OBS: Det här dokumentet innehåller information om hur du använder ePolicy Orchestrator 4.0, 4.5 och 4.6. Information om hur du använder dessa versioner av ePolicy Orchestrator finns i den aktuella versionens produktdokumentation.

Nyheter

Den här versionen innehåller följande nya funktioner:
  • Förbättrade prestanda.
  • Möjlighet att använda ePolicy Orchestrator 4.5 och 4.6 för att hantera ditt VirusScan Enterprise-system.
  • Med funktionen undantag för ScriptScan-webbadresser kan du konfigurera undantag i stället för att du behöver redigera registret manuellt.
  • AntiSpyware Enterprise Module har integrerats fullständigt i programmet VirusScan Enterprise 8.8.
  • Stöd för e-postgenomsökning för Outlook 2010.
  • Stöd för e-postgenomsökning för Lotus Notes 8.0x till 8.5.1.

Inledning till VirusScan Enterprise