Köra en exempelfråga

Kör en enkel fråga för att avgöra hur många hot som detekterades på vecka i ditt hanterade system. De här frågan är endast ett exempel. De frågor som du kör eller har konfigurerat beror på vilken information som du vill hämta från ePolicy Orchestrator-databasen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. Du kan använda en av följande för att köra en enkel ePolicy Orchestrator-fråga:
  • I ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6 – klicka på Menu | Reporting | Queries (Meny | Rapporter | Frågor) och bläddra ned till frågan VSE: Threats Detected per Weeks (VSE: Identifierade hot per vecka) och klicka på Run (Kör).
  • I ePolicy Orchestrator 4.0 – klicka på Reporting | Queries (Rapporter | Frågor) och bläddra ned till frågan VSE: Threats Detected per Weeks (VSE: Identifierade hot per vecka) och klicka på Run (Kör).
 2. Om några hot har detekterats visas följande i frågeresultatet:
  • Ett stapeldiagram med antalet hot och vilka veckor de detekterades.
  • En tabell med liknande information och en sammanställning av hoten.
  OBS: Du kan klicka på stapeldiagrammet eller tabellinformationen för att öppna ePolicy Orchestrator-databasen med data.
 3. Klicka på Close (Stäng) för att återgå till frågelistan.
Det finns många andra standardfrågor som du kan köra och du kan även skapa egna frågor. Mer information finns i ePolicy Orchestrator-dokumentationen.

Köra en exempelfråga