Använda frågor och instrumentbrädor

Du kan använda frågor och instrumentbrädor i ePolicy Orchestrator för att övervaka aktiviteten i ett system som hanteras med McAfee och som beslutsunderlag för att vidta åtgärder vid detektioner.

Läs följande om du vill ha mer information om frågor och instrumentbrädor:
  • I Använda frågor och instrumentbrädor finns en fullständig lista med fördefinierade frågor.
  • I produktdokumentationen om för ePolicy Orchestrator finns information om att ändra och skapa frågor och instrumentbrädor.

Använda frågor och instrumentbrädor