Använda aktivitetsloggar

I aktivitetsloggarna i VirusScan-konsolen sparas information om händelser som inträffar i ditt system som skyddas av VirusScan Enterprise. I följande tabell beskrivs loggfilerna:

Alla aktivitetsloggfiler sparas, som standard, på någon av följande platser (beroende på operativsystem):
  • För Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server och Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • För Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection

Tabell 1. Loggfiler
Filnamn Åtkomst Visar
AccessProtectionLog.txt I kolumnen Aktivitet klickar du på fliken Åtkomstskydd | Rapporter och sedan på Visa logg. Datum, tid, händelse, användare och filnamn.
BufferOverflowProtectionLog.txt I kolumnen Aktivitet klickar du på fliken Skydd vid buffertspill | Rapporter och sedan på Visa logg. Datum, tid, fil som kördes och orsakade buffertspill och om det skedde i en stack eller heap.
MirrorLog.txt
  • För Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server och Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • För Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Datum, tid, sökväg till speglingsfiler och eventuell ytterligare information.
OnAccessScanLog.txt I kolumnen Aktivitet klickar du på fliken Genomsökning vid läsning | Allmänna inställningar | Rapporter och sedan på Visa logg. Datum, tid, detekterad farlig programvara, vidtagen åtgärd och vad som hittades.
OnDemandScanLog.txt I menyn klickar du på Aktivitet | Visa logg. Datum, tid för genomsökning, vidtagna åtgärder, för vilken fil och vad som hittades.
UpdateLog.txt
  • För Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server och Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • För Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Datum, tid för uppdatering, vem som initierade uppdateringen och ytterligare information om uppdateringen.

Använda aktivitetsloggar