Verktyg för att övervaka aktiviteter

VirusScan Enterprise erbjuder flera olika sätt att övervaka hothändelser som inträffar på ditt skyddade system. Vilka verktyg som kan användas varierar beroende på om du använder ePolicy Orchestrator-konsolen eller VirusScan-konsolen.

Verktyg för att övervaka aktiviteter