Övervaka aktiviteten i din miljö

En viktig del av en skyddsstrategi är att övervaka de händelser med farlig programvara som inträffar i ett system. Detta kan du endast göra om du förstår vilka verktyg som ska användas och hur de fungerar.

Övervaka aktiviteten i din miljö