Varför analyser är viktiga

Genom att analysera ditt skydd kan du avgöra vilka hoten mot dig är, varifrån de kommer, hur ofta de inträffar och vilka system som utsätts. Om till exempel ett system regelbundet attackeras bör du kanske flytta det systemet till en säkrare del i nätverket och samtidigt öka skyddet för den delen.

Analysen kan även hjälpa till med att:
  • Skapa rapporter för IT-personal och chefer.
  • Samla in informationen som användes för att skapa skript och frågor.
  • Övervaka nätverksåtkomsttider och nätverksanvändningen för VirusScan Enterprise-uppdateringar.

Varför analyser är viktiga