VirusScan-konsolen

Den här exempelanalysen visar på en analys av de vanligaste skyddssituationerna i VirusScan Enterprise med hjälp av VirusScan-konsolen.

Innan du börjar

Du måste ha tillgång, direkt- eller fjärrtillgång, till ett system som är skyddat med VirusScan Enterprise för att kunna genomföra den här exempelanalysen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. I listan Aktivitet högerklickar du på Genomsökning vid läsning och väljer sedan Statistik i listan. Dialogrutan Statistik för Åtkomstgenomsökning visas.
 2. Kontrollera antalet detekterade filer i gruppen Genomsökning – statistik. Om antalet är mer än noll klickar du på Egenskaper för att öppna dialogrutan Egenskaper för åtkomstgenomsökning.
 3. Klicka på fliken Rapporter och sedan på Visa logg. Filen OnAccessScanLog.txt öppnas i Anteckningar.
 4. Med hjälp av den här informationen kan du avgöra:
  • Vilken farlig programvara som ingick i attacken. Exempel:
    C:\...\eicar.com EICAR-testfil 
  • Hur attacken påverkade systemet. Exempel:
     (Rengöringen misslyckades eftersom upptäckten inte kan rensas) 
  • Vilka åtgärder som vidtogs mot hotet. Exempel:
    Borttaget 
 5. Med hjälp av informationen i föregående steg kan du avgöra om virusskyddsinställningarna behöver ändras för källan eller målsystemen, eller om du vill vidta andra åtgärder.

VirusScan-konsolen