Del IV – Övervaka, analysera och finjustera skyddet

Efter den första konfigureringen av skyddsstrategin bör du övervaka, analysera och finjustera ditt skydd. Genom att granska aktivitetsloggfilerna och ePolicy Orchestrator-frågor, kan du förbättra prestandan och skyddet för VirusScan Enterprise-system.


Innehåll

Del IV – Övervaka, analysera och finjustera skyddet