VirusScan-konsolen

Använd följande användargränssnittskonsol för att konfigurera Varningsprinciper.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

  1. Öppna en av följande egenskaper för att konfigurera varningarna:
    • Varningar – klicka på Verktyg | Varningar för att öppna dialogrutan Egenskaper för varningar.
    • Skydd vid buffertspill – välj aktiviteten Skydd vid buffertspill och högerklicka på Egenskaper för att öppna dialogrutan med egenskaper för Skydd vid buffertspill.
    • Genomsökning av e-post vid leverans – välj aktiviteten Genomsökning av e-post vid leverans och högerklicka på Egenskaper för att öppna dialogrutan med egenskaper för Genomsökning av e-post vid leverans. Klicka på fliken Varningar.
  2. Konfigurera varningsprinciperna på flikarna. Mer information finns i Konfiguration av fliken Varningsprinciper.

VirusScan-konsolen