Konfiguration av fliken VarningsprinciperProcedur Konfiguration
Varningsprinciper
  1. I kolumnen Åtgärder klickar du på Redigera inställningar för att öppna sidan för varningsprinciper.

  2. Konfigurera Komponenter som genererar varningsmeddelanden och Alternativ för Alert Manager.

Principer för buffertspillskydd
  1. I kolumnen Åtgärder klickar du på Redigera inställningar för att öppna sidan för skydd vid buffertspill.

  2. Bredvid Klientsystemvarning klickar du på Visa meddelanderutan när buffertspill identifieras.

Principer för genomsökning vid leverans
  1. I kolumnen Åtgärder klickar du på Redigera inställningar för att öppna sidan för principer för genomsökning vid leverans.

  2. Klicka på Varningar och konfigurera E-postvarning för användare och Begär åtgärd-meddelande.

Konfiguration av fliken Varningsprinciper