ePolicy Orchestrator 4.0

Använd följande användargränssnittskonsol för att konfigurera Alert Policies (Varningsprinciper).

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Systems | Policy Catalog (System | Principkatalog) och i listan med produkter väljer du sedan VirusScan Enterprise 8.8.0. I listan Category (Kategori) visas principkategorierna för VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Redigera en befintlig princip eller skapa en ny princip: Redigera en befintlig princip
  1. I listan Category (Kategori) väljer du principkategori.
  2. I kolumnen Actions (Åtgärder) klickar du på Edit (Redigera) för att öppna konfigurationssidan för principer.

  Skapa en ny princip

  1. Klicka på New Policy (Ny princip) för att öppna dialogrutan New Policy (Ny princip).
  2. I listan Create a new policy based on this existing policy (Skapa en ny princip som är baserad på den här befintliga principen) väljer du någon av inställningarna.
  3. Ange ett nytt principnamn.
  4. Klicka på OK (OK). Den nya principen visas i listan med befintliga principer.
 3. I listan Settings for (Inställningar för) väljer du Workstation (Arbetsstation) eller Server (Server).
 4. Konfigurera varningsprinciperna på flikarna. Mer information finns i Konfiguration av fliken Varningsprinciper.

ePolicy Orchestrator 4.0