Konfigurera varningar

Du kan konfigurera de varningar och meddelanden som visas när olika genomsökningar detekterar ett hot.

För dessa principer används samma konfigurationsprocess:
  • Varningsprinciper
  • Principer för buffertspillskydd
  • Principer för genomsökning vid leverans

Med följande användargränssnittskonsoler konfigurerar du principerna för varningsmeddelanden för dessa tre principer.

Procedurer

Konfigurera varningar