Konfigurera varningar och meddelanden

En viktig del av att skydda ditt system är att du meddelas när ett hot detekterats. Med konsolen ePolicy Orchestrator eller VirusScan-konsolen kan du konfigurera hur du vill bli meddelad vid detektioner. I båda konsolerna kan du konfigurera varningsalternativ, filtrera varningar utifrån hur allvarliga de är för att begränsa varningstrafiken och konfigurera lokala varningsalternativ.

Relaterade aktiviteter

Konfigurera varningar och meddelanden