Om DAT-filer för akuta situationer

DAT-filer för akuta situationer kallas EXTRA.DAT-filer och innehåller information som används i VirusScan Enterprise för att detektera nya virus. När ny farlig programvara upptäcks och det kräver en ny detektionsfil, publiceras en EXTRA.DAT-fil, som levereras i en körbar SuperDAT-fil (SDAT), av McAfee Labs tills den normala VirusScan Enterprise DAT-uppdateringen har publicerats.
OBS: McAfee publicerar inte längre enskilda EXTRA.DAT-filer på hämtningssidan för säkerhetsuppdateringar. Om du vill hämta en EXTRA.DAT-fil för ett visst hot går du till McAfee Avert Labs sida för Extra.dat-filer på https://www.webimmune.net/extra/getextra.aspx.

SuperDAT-paket

SuperDAT är körbara och installeras automatiskt. De kan även innehålla en ny virusgenomsökningsmotor och andra programkomponenter. Namnformatet för filen är sdatXXXX.exe. XXXX är ett fyrsiffrigt DAT-versionsnummer, till exempel sdat4321.exe.

När en EXTRA.DAT-fil extraherats från den körbara SuperDAT-filen och lagts till i motormappen på hårddisken används den av VirusScan Enterprise, samtidigt som de vanliga DAT-filerna, för att detektera nya virus. Det innebär att VirusScan Enterprise kan skydda din dator mot den nya farliga programkoden innan den officiella DAT-uppdateringen, som innehåller detektionen av den farliga programvaran och information om borttagning, har publicerats. När den officiella uppdateringen publicerats och installerats behövs inte längre EXTRA.DAT-filen.

OBS: EXTRA.DAT-filer sparas i ditt system i fem dagar och sedan tas de bort automatiskt. Se till att dina VirusScan Enterprise DAT-filer är uppdaterade genom att automatiskt hämta och installera de dagliga officiella uppdateringarna.

Om DAT-filer för akuta situationer