Installera SuperDAT-filer på en ePolicy Orchestrator-lagringsplats

När du har hämtat SuperDAT-filen måste den installeras på en ePolicy Orchestrator-server.

Innan du börjar

Du måste ha administratörsrättigheter om du vill uppdatera McAfee-programvaran.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. Installera en SuperDAT-fil på en ePolicy Orchestrator-server – välj en av följande:

  Server (Server) Steg…
  ePolicy Orchestrator 4.5 och 4.6
  1. Klicka på Menu | Software | Master Repository (Meny | Programvara | Huvudlagringsplats) för att öppna paketen på sidan Master Repository (Huvudlagringsplats) i konsolen ePolicy Orchestrator 4.5 och 4.6.
  2. Klicka på Actions | Check In Package (Åtgärder | Checka in paket).
  ePolicy Orchestrator 4.0
  1. Klicka på Software | Master Repository (Programvara | Huvudlagringsplats) för att öppna paketen på sidan Master Repository (Huvudlagringsplats).
  2. Klicka på Check in Packages (Checka in paket) för att öppna kontrollen på sidan Packages (Paket).
 2. Välj SuperDAT (EXE) och bläddra till platsen där du vill spara filen. Klicka sedan på Next (Nästa).
 3. Bekräfta ditt val och klicka på Save (Spara). Vid paketen på sidan Master Repository (Huvudlagringsplats) visas det nya DAT-paketet i listan Name (Namn).

Installera SuperDAT-filer på en ePolicy Orchestrator-lagringsplats