Installera EXTRA.DAT-filen på ett klientsystem

Efter att du har hämtat EXTRA.DAT-filen från McAfee Labs kan du installera den på ett fristående klientsystem. Mer information om att hämta EXTRA.DAT-filen finns i Om DAT-filer för akuta situationer.

Innan du börjar

Du måste ha administratörsrättigheter om du vill uppdatera programmet McAfee Security.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

  1. När hämtningen är klar går du till filen, kör den körbara filen och följer instruktionerna i guiden. Den körbara EXTRA.DAT-filen utför följande steg:
    • Tar bort McAfee-minnesresistenta program och stoppar tjänster som använder de befintliga DAT-filerna.
    • Kopierar de nya DAT-filerna till lämpliga programkataloger.
    • Startar om de programkomponenter som behövs för att fortsätta genomsökningar med den nya DAT-filerna.
  2. När installationsprogrammet har uppdaterat dina DAT-filer kan du ta bort den hämtade filen. Du kan även behålla kopian för framtida uppdateringar.

Installera EXTRA.DAT-filen på ett klientsystem