Hämta en SuperDAT-fil

Om du vill hämta en SuperDAT-fil (SDAT) måste du gå till sidan McAfee säkerhetsuppdateringar.

Innan du börjar

Procedur

  1. Gå till sidan McAfee säkerhetsuppdateringar på följande URL: http://www.mcafee.com/apps/downloads/security_updates/dat.asp
  2. Klicka på fliken SuperDATs och dubbelklicka på filen sdatXXXX.exe (XXXX är numret för den allra senaste DAT-uppdateringen).
    OBS: Om du vill ha mer information dubbelklickar du på readme.txt.
  3. Spara den körbara filen på en tillfällig plats, men ändra inte standardnamnet.

Hämta en SuperDAT-fil