Konfigurera DAT-filer för akuta situationer

Du kan manuellt hämta DAT-filer för akuta situationer om du vill skydda ditt system mot ett omfattande virus tills den normala VirusScan DAT-uppdateringen publiceras.
OBS: Dessa EXTRA.DAT-filer bör hämtas automatiskt med AutoUpdate i ditt klientsystem eller med den schemalagda uppdateringsprocessen i ePolicy Orchestrator. Mer information finns i avsnittet Uppdatera identifieringsdefinitioner.
Konfigureringen av DAT-filer för akuta situationer görs i två steg.
  1. Hämta DAT-filen för den akuta situationen. Den här processen är samma för både klientsystem och ePolicy Orchestrator-lagringsplatser.
  2. Installera DAT-filen för den akuta situationen. Den här processen skiljer sig åt för klientsystem och ePolicy Orchestrator 4.0-, 4.5- och 4.6-servrar.

Båda processerna beskrivs i det här avsnittet.


Innehåll

Relaterad information

Konfigurera DAT-filer för akuta situationer