Vad händer när ett hot har identifierats

Den åtgärd som vidtas när ett hot upptäcks och identifieras beror på hur VirusScan Enterprise är konfigurerat.

Om VirusScan Enterprise är konfigurerat för automatisk rensning (den föreslagna standardinställningen), beror åtgärden på rensningsinstruktionen från DAT-filen. Om det t.ex. inte går att rensa en fil, eller om filen har skadats så mycket att det inte går att reparera den, kan filen antingen tas bort eller åtgärdas med en sekundär åtgärd, beroende på definitionen i DAT-filen.

När filer med eventuella hot nekas åtkomst, läggs också filnamnstillägget .mcm till när filen sparas.

Vad händer när ett hot har identifierats