VirusScan-konsolen

Konfigurera Princip för karantänhanterare med hjälp av den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. I listan Aktivitet högerklickar du på Princip för karantänhanterare och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
  2. Acceptera standardkarantänkatalogen eller välj en annan katalog.
  3. Om du vill ändra antalet dagar som karantänobjekten ska sparas, klickar du på Ta automatiskt bort data i karantän efter det angivna antalet dagar och ange Antal dagar som säkerhetskopierade data sparas i karantänkatalogen.

VirusScan-konsolen