Konfigurera karantänprincipen

Öppna Principer för karantänhanterare och konfigurera karantänprincipen om det behövs, eller godkänn standardinställningarna.

Konfigurera Principer för karantänhanterare med hjälp av följande användargränssnittskonsoler.

Procedurer

Konfigurera karantänprincipen