Objekt i karantän

Objekt som identifieras som hot rensas eller tas bort. Dessutom konverteras en kopia av objektet till ett icke-körbart format och sparas i karantänmappen. På så vis kan du utföra ytterligare åtgärder på karantänobjekten när du har laddat ned en senare version av DAT-filen som eventuellt innehåller information som kan ta bort hotet.

Du kan välja bland följande processer:
  • Återställ.

  • Sök igenom igen.

  • Ta bort.

  • Sök efter förekomst av falsklarm.

  • Visa identifieringsegenskaper.

OBS: Objekt i karantän kan vara olika typer av genomsökta objekt. Det kan vara filer, cookies, register eller vad som helst som genomsöks av VirusScan Enterprise i jakt på farlig programvara.

Objekt i karantän