Identifiering vid genomsökning av e-post

När ett hot identifieras under en genomsökning av e-post, vidtas åtgärder enligt dina inställningar i Egenskaper för genomsökning vid leverans eller Egenskaper för sökning på begäran på fliken Åtgärder.

Granska informationen i loggfilen och besluta dig sedan för vilken av följande ytterligare åtgärder som ska vidtas:

  • Finjustera genomsökningsalternativen – Genomsökningarna blir mer effektiva.
  • Skicka ett exempel till McAfee Labs för analys – Om något identifieras som du anser borde ignoreras, eller om något inte identifieras trots att du anser att det borde det, kan du skicka ett exempel till McAfee Labs.

Identifiering vid genomsökning av e-post