Identifiering under genomsökning vid läsning

Vilka åtgärder som vidtas när farlig programvara identifieras under en genomsökning vid läsning, beror på inställningarna du gjort i Egenskaper för sökning vid användning, på fliken Åtgärder. Dessutom registreras ett meddelande i dialogrutan Meddelanden för sökning vid användning.

Granska informationen i aktivitetsloggen och dialogrutan Meddelanden för sökning vid användning och besluta dig sedan för vilken av dessa ytterligare åtgärder som ska vidtas.

 • Finjustera genomsökningsalternativen – Du kan göra genomsökningen mer effektiv genom att undanta seriösa filer som VirusScan Enterprise kan betrakta som hot, och ta bort kända hot som annars kanske sparas i karantän.
 • Högerklicka på ett objekt i dialogrutan Meddelanden för sökning vid användning – Välj bland följande åtgärder:
  • Rensa fil – Försöker reparera filen som det markerade meddelandet hänvisar till.
  • Ta bort fil – Tar bort filen som det markerade meddelandet hänvisar till. Filnamnet registreras i loggen så att du kan återställa filen från karantänhanteraren.
  • Markera alla (Ctrl+a) – Markerar alla meddelanden i listan.
  • Ta bort meddelande från lista (Ctrl+d) – Det markerade meddelandet tas bort från listan. Meddelanden som har tagits bort från listan visas fortfarande i loggfilen.
  • Ta bort alla meddelanden – Tar bort alla meddelanden från listan. Meddelanden som har tagits bort från listan visas fortfarande i loggfilen.
  • Öppna loggfil för sökning vid användning – Öppnar loggfilen för genomsökning vid läsning. Det här alternativet finns endast på Arkiv-menyn.
  • Öppna loggfil för åtkomstskydd – Öppnar loggfilen för åtkomstskyddsaktivitet. Det här alternativet finns endast på Arkiv-menyn.
  • Om en åtgärd inte kan användas för det aktuella meddelandet är motsvarande ikon, knapp och menyalternativ inaktiverade. Exempel: Rensa är inte tillgänglig om filen redan har tagits bort och Ta bort är inte tillgänglig om administratören har spärrat åtgärden.
  • Rensa fil – Det går inte att rensa en fil om DAT-filen inte har en reparationsåtgärd eller om den har skadats så mycket att det inte går att reparera den. Om det inte går att rensa filen läggs .mcm till efter filnamnet och åtkomst nekas till filen. Det registreras även en post i loggfilen. I det här fallet rekommenderar vi att du tar bort filen och återställer den från en virusfri säkerhetskopia.
 • Skicka ett exempel till McAfee Labs för analys – Om något identifieras som du anser borde ignoreras, eller om något inte identifieras trots att du anser att det borde det, kan du skicka ett exempel till McAfee Labs.

Identifiering under genomsökning vid läsning