Identifiering under genomsökning på begäran

När en identifiering sker vid en genomsökning på begäran, vidtas åtgärder enligt hur du har konfigurerat Egenskaper för genomsökning på begäran på fliken Åtgärder.

Granska informationen i loggfilen och besluta dig sedan för vilken av följande ytterligare åtgärder som ska vidtas:

  • Finjustera genomsökningsalternativen – Genomsökningarna blir mer effektiva.
  • Begär åtgärd – Ange alternativet Begär åtgärd för genomsökningen, genom att markera detta i förloppsdialogrutan för genomsökning på begäran.
  • Skicka ett exempel till McAfee Labs för analys – Om något identifieras som du anser borde ignoreras, eller om något inte identifieras trots att du anser att det borde det, kan du skicka ett exempel till McAfee Labs.

Identifiering under genomsökning på begäran