Identifiering av oönskade program

Vid genomsökningarna vid läsning och på begäran, och genomsökning av e-post, identifieras oönskade program utifrån den Princip för oönskade program som du har konfigurerat. När en identifiering sker, tillämpas den åtgärd som du har angett på fliken Åtgärder av den genomsökning som upptäckte programmet.

Granska informationen i loggfilen och besluta dig sedan för vilken av följande ytterligare åtgärder som ska vidtas:

  • Finjustera genomsökningsalternativen – Genomsökningarna blir mer effektiva.
  • Undanta från identifiering – Om ett tillförlitligt program identifierades kan du ange att det ska undantas.
  • Lägg till i den användardefinierade identifieringslistan – Om ett oönskat program inte identifierades kan du lägga till det i den användardefinierade identifieringslistan.
  • Skicka ett exempel till McAfee Labs för analys – Om något identifieras som du anser borde ignoreras, eller om något inte identifieras trots att du anser att det borde det, kan du skicka ett exempel till McAfee Labs.

Identifiering av oönskade program