Identifiering av buffertspill

När buffertspill identifieras, blockeras hotet och ett meddelande registreras i dialogrutan Meddelanden för sökning vid användning. Du kan visa dialogrutan och därefter bestämma om ytterligare åtgärder ska vidtas.

Du kan vidta följande åtgärder:
  • Ta bort meddelandet – Markera objektet i listan, klicka sedan på Ta bort.
  • Skapa ett undantag – Om den identifierade processen är en som du använder på ett giltigt sätt eller ett falsklarm, skapar du ett undantag i dialogrutan Meddelanden för sökning vid användning. Granska informationen i kolumnen Namn för att ta reda på namnet på processen som äger det skrivbara minne som gör anropet. Använd processnamnet för att skapa ett undantag.
  • Skicka ett exempel till McAfee Labs för analys – Om något identifieras som du anser borde ignoreras, eller om något inte identifieras trots att du anser att det borde det, kan du skicka ett exempel till McAfee Labs.

Identifiering av buffertspill